Energia z tradycjami

W tym roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Operator Sp. z o.o. w Śremie stało się częścią grupy kapitałowej Q Group, dołączając w ten sposób do grona przedsiębiorstw specjalizujących się w propagowaniu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań. PEC Operator Sp. z o.o. w Śremie jest zakładem z tradycjami, którego pozycja ma kluczowe znaczenie dla miasta, będącego głównym odbiorcą wytwarzanej przez zakład energii. Przykład spółki pokazuje, że tylko innowacyjne podejście skoncentrowane na rozwoju technologii może przyczynić się do wzrostu efektywności produkcji i obniżenia kosztów operacyjnych. Rozmowa z dr. inż. Janem Boryczką, prezesem zarządu oraz z Lidią Brallą, wiceprezes zarządu spółki o tym jak wyglądał nie łatwy proces transformacji, o dalszych planach rozwoju i kierunkach działań przedsiębiorstwa na najbliższe lata.

Zapraszamy do materiału.