Wszystkie kolory Willi Biruta

W ostatnich miesiącach nie ustawały prace w Willi Biruta. Zakończony został demontaż sztukaterii, które po udokumentowaniu i zabezpieczeniu, przewiezione zostały do pracowni w Piasecznie. Tam będą poddane badaniom, mającym określić warstwy barwne poszczególnych fragmentów sztukaterii.

Na podstawie badań kolorystyki, a także inwentaryzacji określone zostaną wytyczne co do dalszego postępowania konserwatorskiego. Zadecyduje o tym specjalna komisja konserwatorska, w której skład wejdą przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, inwestora oraz konserwatora prowadzącego prace renowacyjne.