Pewny zysk i bezpieczna inwestycja

Grupa kapitałowa Q Group


Realizujemy naszą misję rozwoju poprzez ciągłe poszerzanie oferty oraz dywersyfikację działalności, dzięki czemu gwarantujemy stabilność i bezpieczeństwo inwestycji.

Nasze spółki oparte są na fundamentach branży nieruchomościowej, energetycznej, medycznej oraz usługach prawniczych, zarządzaniu FIZ-ami i funduszach Private Equity — jednocześnie wciąż poszukujemy nowych możliwości i wyzwań biznesowych.

Wartość Q Group S.A. budujemy poprzez wnikliwą ocenę, staranną selekcję oraz efektywne zarządzanie spółkami podległymi.

Inwestycje, które zmieniają przyszłość

Zmiany to proces, poprzez który przyszłość wchodzi w nasze życie.Alvin Toffler


Nie można stać w miejscu, skoro wszystko płynie. W Q Group S.A. wierzymy, że zmiana to rozwój, nieustanne doskonalenie i znajdowanie najlepszych rozwiązań, by podejmować nowe wyzwania i osiągać kolejne śmiałe cele. Istotą zmiany jest to, że jedna pociąga za sobą następne. By doskonalenie było prawdziwie skuteczne, musi być oparte na różnorodnych filarach, a jednocześnie przemyślane i spójne.

Naszą misją jest nieustanny rozwój, wyznaczanie kierunków zmian, wzrost wiedzy i doświadczenia. Znajdujemy radość we wspieraniu inicjatyw, które zmieniają świat na lepsze i budują pewne jutro. Z szacunkiem dbamy o ślady historii i materialne dziedzictwo przeszłych pokoleń, angażujemy się również w ochronę najcenniejszych wartości, takich jak zdrowie i środowisko naturalne.

Wierzymy, że historię tworzą ludzie odważni, kreatywni i zaangażowani.

Realizujemy misję nieustannego rozwoju we wszystkich obszarach życia opierając naszą działalność na stale rosnących kompetencjach zespołu i wzajemnym zaufaniu. Na sukces Q Group składa się nie tylko talent i doświadczenie Zarządu i pracowników, lecz przede wszystkim zrozumienie i dążenie do wspólnego celu oraz niesłabnąca motywacja do ciągłego doskonalenia kompetencji zarówno biznesowych, jak i osobistych.

Naszą specjalnością jest skuteczne zarządzanie spółkami

Duże cele dają duże rezultaty.Mark Victor Hansen


Komplementarna struktura, doświadczenie i wspólny system wartości oraz zdywersyfikowana działalność Q Group S.A. pozwala nam skutecznie osiągać nasz cel — wzrost wartości spółek poprzez nieustanne ich wspomaganie i inwestowanie w ich rozwój. Naszą misję realizujemy poprzez wzbogacanie portfolio o nowe, wzajemnie współpracujące i uzupełniające się usługi.

Kładziemy nacisk na ciągłe doskonalenie i poszerzanie zakresu naszej działalności, dzięki czemu stale aktualizowana i dopasowana do potrzeb Klientów oferta Q Group trafia do coraz szerszego grona odbiorców. Co dla nas istotne, to wspólnie dopracowywany system wymiany doświadczeń i praktyk biznesowych, który dodatkowo zwiększa efektywność oraz zyski spółek Grupy.

 

Management

Spółka zajmująca się zarządzaniem specjalistycznymi Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi opartymi na branżach medyczej i energetycznej. Dzięki wykorzystaniu formy inwestowania jaką są FIZy, jesteśmy w stanie uniknąć wielu ograniczeń i zapewnić atrakcyjne stopy zwrotu oraz stałe wyniki przy zachowaniu kontroli ryzyka.

managementq.pl

& Kubat

Międzynarodowa Kancelaria Adwokacka działająca na rzecz klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Tworzona przez grono doświadczonych adwokatów i radców prawnych, dla których rzetelność i skuteczność są absolutnymi priorytetami i dla których nie ma rzeczy niemożliwych.

kubatq.pl

Loans

Spółka zajmuje się finansowaniem korporacyjnym zabezpieczonym przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości. Q Loans opiera swoją politykę poprzez wsparcie udzielane przedsiębiorcom i dofinansowaniu m.in. ich kapitału obrotowego. Q Loans staje się właścicielem nieruchomości jako zabezpieczenie udzielonego finansowania. Przewłaszczenie następuje w drodze aktu notarialnego.

loansq.pl

Energy

Podmiot działający w branży energetycznej i ciepłowniczej. Spółka posiada własną elektrociepłownię w Śremie, prowadzi również działania inwestycyjne polegające na aktywnym wspieraniu innowacyjnych technologii oraz wszelkich przedsięwzięć, których celem jest rozwój branży energetycznej.

ecsrem.pl

Medicine

Spółka, której działalność opiera się na tworzeniu specjalistycznych placówek medycznych oraz szpitali, charakteryzujących się holistycznym i indywidualnym podejściem do pacjentów. Główny obszar aktywności to wspieranie profilaktyki oraz leczenia chorób nowotworowych zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

Investment

Spółka, która powstała w celu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności — venture capital, który inwestuje w startupy, spółki w początkowej fazie rozwoju, jak i rozwinięte firmy z dużym potencjałem biznesowym. Nasze działanie to ciągle poszukiwanie nowych możliwości oraz doskonalenie i rozwój w ramach już prowadzonych inwestycji.

Properties

Spółka działająca na rynku nieruchomości, którą wyróżniają wyjątkowe projekty realizowane z niespotykaną dbałością o szczegóły i jakość wykonania. Jej główne obszary zainteresowania to zakup, rewitalizacja i sprzedaż budynków zabytkowych, jak również wynajem luksusowych willi oraz łodzi.

 

Co nowego w zarządzanych przez nas spółkach?

Sukces jest najgłośniejszym mówcą świata.Napoleon Bonaparte